การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขาจรัญสนิทวงศ์ ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขาจรัญสนิทวงศ์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560

การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการ ISO 50001

การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน  โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2  โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ภายในงานจะมีการมอบโล่ที่ระลึก สำหรับสถานประกอบการจำนวน 50 แห่ง ที่เข้าพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001) โดย ผู้อำนวยการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คุณโกมล บัวเกตุ  หลังจากนั้นผู้จัดการโครงการ คุณวิชาญ นาคทอง นำเสนอผลการดำเนินโครงการ และปิดท้ายด้วยการเสวนาในหัวข้อ “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2011”ของตัวแทนสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาระบบ ISO 50001 ค่ะ สนับสนุนการดำเนินโครงการโดย : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ : บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขานครปฐม ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขานครปฐม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด (พระนครศรีอยุธยา) ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด (พระนครศรีอยุธยา) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ซูมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ซูมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560