การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาบางพลี ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาบางพลี โดยมี นายปรีชา โขธนพงศ์ (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาสาธุประดิษฐ์ ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาสาธุประดิษฐ์ โดยมี นายปรีชา โขธนพงศ์ (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ยูนิซัน จำกัด ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ บริษัท ยูนิซัน จำกัด โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด โดยมี นายนิเวช ยะสูงเนิน (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษลังงานในองค์กร ให้กับ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท พัทยาปาร์ค บีช โฮเต็ล จำกัด ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ บริษัท พัทยาปาร์ค บีช โฮเต็ล จำกัด โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ บริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด  โดยมี นายปรีชา โขธนพงศ์ (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท นิปปอนเพ้นต์ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร เทคนิคการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ให้กับ บริษัท นิปปอนเพ้นต์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน โดยมี นายปรีชา โขธนพงศ์ (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ