การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-025 การเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานและการประหยัดพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Energy Transformation) โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnM-001 ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย  ให้กับ บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-RE-01 การผลิตไฟฟ้าด้วย Solar PV Part 1 โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-025 การเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานและการประหยัดพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Energy Transformation) โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ใน หลักสูตร EQS-EnM-012 การตรวจประเมินภายในมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ใน หลักสูตร EQS-EnM-011 ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ใน หลักสูตร EQS-EnT-001 เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงานอุตสาหกรรม  ให้กับ บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด และบริษัทในเครือ

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ใน หลักสูตร EQS-EnT-001 เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงานอุตสาหกรรม  และ การวางแผนด้านพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด และบริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 23 และ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท มิตซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ บริษัท มิตซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563