การฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงานอุตสาหกรรม @ บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับบริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

 

การฝึกอบรมด้านพลังงาน หลักสูตร “การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน” สำหรับ SMEs รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมด้านพลังงานหลักสูตร “การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน

รุ่นที่ 3 วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน หลักสูตร “การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน” สำหรับ SMEs รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมด้านพลังงานหลักสูตร “การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน

รุ่นที่ 2 วันที่ 25-26 มกราคม 2561 โรงแรมแกรนด์อินคำ สมุทรปราการ

การฝึกอบรมด้านพลังงาน หลักสูตร “การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน” สำหรับ SME รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมด้านพลังงานหลักสูตร “การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน

รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 โรงแรมแกรนด์อินคำ สมุทรปราการ

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ทีเอสเทค (กบินทร์บุรี) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ให้กับบริษัท ทีเอสเทค (กบินทร์บุรี) จำกัด  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

 

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

 

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานระบบห้องเย็น ให้กับ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

 

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การอนุรักษ์พลังงาน   ให้กับ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน – 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงาน ให้กับ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   เมื่อวันที่  21 กันยายน  2560 ที่ผ่านมา