การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานระบบห้องเย็น ให้กับ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

 

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การอนุรักษ์พลังงาน   ให้กับ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน - 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงาน ให้กับ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   เมื่อวันที่  21 กันยายน  2560 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงาน ให้กับ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด   เมื่อวันที่  20 กันยายน  2560 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ให้กับ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2560 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงาน ให้กับ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด   เมื่อวันที่  18 กันยายน  2560 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)   เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2560 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ให้กับ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์4 จำกัด   เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2560 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงาน ให้กับ บริษัท อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด   เมื่อวันที่  7 กันยายน  2560 ที่ผ่านมา