การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-010 เทคนิคการประหยัดพลังงานสำหรับหม้อไอน้ำ (Energy Saving for Steam Boiler) โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-025 การเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานและการประหยัดพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Energy Transformation) โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร EQS-EnT-001 เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร ให้กับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร EQS-EnT-001 เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร ให้กับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-004 การฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนภูมิการใช้พลังงาน (Energy Chart) ในกระบวนการผลิต โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnM-001 ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร ให้กับ บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา  

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-RE-01 การผลิตไฟฟ้าด้วย Solar PV Part 1 โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-025 การเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานและการประหยัดพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Energy Transformation) โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnM-015 บทบาทหน้าที่ของทีมอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร ให้กับ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา