การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท โกลด์ เอสพีพี 2 จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร กับดักไอน้ำ ให้กับ บริษัท โกลด์ เอสพีพี 2 จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร Focus Improvement เพื่อลดความสูญเปล่าด้านพลังงาน ให้กับ บริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องอัดอากาศ และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้กับ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ บริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กับ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด ให้กับ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การจัดการพลังงานแนวใหม่ด้วย 5 ส. 1 อ. ให้กับ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัดเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน”GSEE”

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินมาตรฐาน”GSEE” ให้กับผู้บริหาร และพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นผู้ประเมินมาตรฐาน GSEE ให้กับสถานประกอบการที่สนใจเข้าประเมินมาตรฐาน GSEE ในอนาคต

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท โกลด์ เอสพีพี 2 จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร กับดักไอน้ำ ให้กับ บริษัท โกลด์ เอสพีพี 2 จำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563