การฝึกอบรมด้านพลังงาน

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด สาขา 00001

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรการปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness in Organization) โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด สาขา 00001 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 (EnMS Requirements) โดย ดร.วิชาญ นาคทอง เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรการปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness in Organization) โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรหลักการ 5 ส. 1 อ. และการประหยัดพลังงานในองค์กร (5S 1A Technique and Energy Saving) โดย ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา เป็นวิทยากร ให้กับ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย (Internal Audit for EnMS – Law) โดย ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท เดลต้าอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงาน (Motivation Technique for Energy Conservation) โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท เดลต้าอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย (Energy Management System – Law) โดย ผศ..ดร.เอนก เทียนบูชา เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด (Energy Conservation Awareness and Saving Technique) โดย ผศ..ดร.เอนก เทียนบูชา เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตรการประหยัดพลังงานโดยใช้ไคเซ็น (Kaizen for Energy Saving) โดย ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา เป็นวิทยากร ให้กับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา