การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-025 การเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานและการประหยัดพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Energy Transformation) โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด ประจำปี 2563

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2563 ณ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุต)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุต) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @บริษัท ยูนีซัน จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร เทคนิคการประหยัดพลังงานสำหรับระบบปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำเย็น ให้กับบริษัท ยูนีซัน จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

การฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงานอุตสาหกรรม @ บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับบริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณปรีชา โขธนพงศ์ (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม โดยมี คุณปรีชา โขธนพงศ์ (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท เยนเนอรัล สตาร์ช จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงาน ให้กับ บริษัท เยนเนอรัล สตาร์ช จำกัด   เมื่อวันที่  25-26 กันยายน  2560 ที่ผ่านมา

วิทยากร-05

อ.ศุภวัชร์ เมฆบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน พัฒนาหลักสูตรและจัดทำคู่มือการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฏหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)  ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การเป็นวิทยากรหลักของโครงการ  และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน 10 แห่ง ประวัติการทำงาน พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน      ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ บริษัทเอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัดพ.ศ.2546 – ปัจจุบัน      รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอช อาร์ ดี กรุ๊ป จำกัดพ.ศ. 2542 – 2546       Consultant Director  บริษัทเอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด พ.ศ. 2540 – 2543       QMR และ Assistant Vice President (ฝ่ายสำนักงานส่งเสริมคุณภาพ)  และทีมงานกำหนดมาตรการลดต้นทุนในด้านพลังงาน  บริษัทซันโย ยูนิเวอร์  แซล  อีเล็คทริค จำกัด หลักสูตรที่เป็นวิทยากร…