จัดทำ VTR ณ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

ทีม iEnergyGuru  : Public Media and Education Production House ของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำภาพเครื่องไหวและบันทึกเสียง เพือจัดทำ VTR ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย (safety) ต่าง ๆ ให้กับบริษัท ณ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2561 ที่มาค่ะ

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานระบบห้องเย็น ให้กับ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

 

การสัมมนาเพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของทีมงาน EQS

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จัดสัมมนาเพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของทีมงาน EQS ขึ้น เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การอนุรักษ์พลังงาน   ให้กับ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน - 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด (ระยอง)

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด (ระยอง) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

การตรวจวัดด้านพลังงานประจำปี 2560 @DAIKI1

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดด้านพลังงาน เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2560 ให้กับบริษัท ไดกิ อลูมิเนียมอินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาอมตะนคร)

การตรวจวัดด้านพลังงานประจำปี 2560 @DAIKI2

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดด้านพลังงาน เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2560 ให้กับบริษัทไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

การตรวจวัดด้านพลังงานประจำปี 2560 @ MITSUMI

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดด้านพลังงาน เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2560 ให้กับบริษัทมิตซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ESIE)

คุณผู้ตรวจทีมสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองหัวเรื่อง: การจัดการพลังงาน ณ บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ESIE) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560