การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-025 การเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานและการประหยัดพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Energy Transformation) โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnM-001 ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย  ให้กับ บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-RE-01 การผลิตไฟฟ้าด้วย Solar PV Part 1 โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-025 การเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานและการประหยัดพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Energy Transformation) โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ใน หลักสูตร EQS-EnM-012 การตรวจประเมินภายในมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ใน หลักสูตร EQS-EnM-011 ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ใน หลักสูตร EQS-EnT-001 เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงานอุตสาหกรรม  ให้กับ บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ประจำปี 2563

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2563 ณ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยมี นายนิเวช ยะสูงเนิน (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท อินเตอร์เฟซ ฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2563

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2563 ณ บริษัท อินเตอร์เฟซ ฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายปรีชา โขธนพงศ์ (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ