การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต รุ่นที่1

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว โดยมี นายนิเวช ยะสูงเนิน (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ อาคารธาราพัฒนาการ สยามแม็คโคร สำนักงานใหญ่ ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ อาคารธาราพัฒนาการ สยามแม็คโคร สำนักงานใหญ่ โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้กับ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท มิตซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ บริษัท มิตซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมี นายวีระ ศรีอริยะกุล (ภาคีิเศษ สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สถาบันนวัตกรรม ปตท. วังน้อย

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สถาบันนวัตกรรม ปตท. วังน้อย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ซีกส์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ บริษัท ซีกส์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ