การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-RE-01 การผลิตไฟฟ้าด้วย Solar PV Part 1 โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-025 การเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานและการประหยัดพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Energy Transformation) โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnM-015 บทบาทหน้าที่ของทีมอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร ให้กับ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-025 การเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานและการประหยัดพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Energy Transformation) โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-025 การเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานและการประหยัดพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Energy Transformation) โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

ขอเชิญท่านรับฟังงานสัมมนาออนไลน์ “ประหยัดพลังงานรูปแบบ ESCO สบายใจ สบายกระเป๋า ให้เราลงทุนแทนคุณ”

หากคุณกำลังมองหาแนวทางอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรของคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-024 การป้องกันและลดการสูญเสียความร้อน โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท จอยสัน-ทีโอเอ เซฟตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnS-001 การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร ให้กับ บริษัท จอยสัน-ทีโอเอ เซฟตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnS-003 การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร ให้กับ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา