การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-010 เทคนิคการประหยัดพลังงานสำหรับหม้อไอน้ำ (Energy Saving for Steam Boiler) โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

การตรวจวัดอัตราการไหลของปั๊มสูบน้ำ

การตรวจวัดด้านพลังงานประจำปี 2565 @ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดด้านพลังงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2565 ให้กับนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-025 การเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานและการประหยัดพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้า (Energy Transformation) โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร EQS-EnT-001 เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร ให้กับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

การตรวจวัดด้านพลังงานประจำปี 2565 @ บริษัท มิตซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดด้านพลังงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2565 ให้กับบริษัท มิตซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

การตรวจวัดด้านพลังงานประจำปี 2565 @ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้อย

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดด้านพลังงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2565 ให้กับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้อย

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร EQS-EnT-001 เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดย ดร.วีระ ศรีอริยะกุล วิทยากร ให้กับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

การตรวจวัดด้านพลังงานประจำปี 2565 @ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดด้านพลังงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2565 ให้กับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-EnT-004 การฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนภูมิการใช้พลังงาน (Energy Chart) ในกระบวนการผลิต โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา