การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด ประจำปี 2560

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัดโดยมี คุณนิเวช ยะสูงเนิน (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาแพร่ ประจำปี 2560

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่  โดยมี คุณนิเวช ยะสูงเนิน (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @อาคารชินวัตร 1 ประจำปี 2560

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ อาคารชินวัตร 1 โดยมี คุณปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 2 ประจำปี 2560

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 2 โดยมี คุณนิเวช ยะสูงเนิน (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย)

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) โดยมี คุณสุเรียน นามลี (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ โดยมี คุณนิเวช ยะสูงเนิน (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @สายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ สายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี คุณปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท โอสถสภา จำกัด (สยามกลาสอินดัสทรี) ประจำปี 2560

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด (สยามกลาสอินดัสทรี) โดยมี คุณปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ยูนีซัน จำกัด ประจำปี 2560

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ยูนีซัน จำกัด โดยมี คุณปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ