การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาลาดพร้าว ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาลาดพร้าว โดยมี คุณปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ EQS Consult ให้บริการที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน 6 บริการ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (EnMS Audit) การให้คำปรึกษาระบบการจัดการพลังงาน (EnMS Consultancy) การตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงาน (Energy Audit) Training Center การบริหารโครงการ (Energy Project Management) iEnergyGuru และสื่อวิดีทัศน์ ติดต่อประสานงาน บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด คุณสรัญญา บุปผาพิบูลย์ Tel: 02-192-1847-8, 090-669-3639 E-mail: consultant@eqs.co.th

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ให้กับบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การจัดการพลังงานแนวโน้ม 5ส.1อ. ให้บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ทีเอส เทค (กบินทร์บุรี) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน ให้บริษัท ทีเอส เทค (กบินทร์บุรี) จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การจัดกิจกรรมกลุมย่อยเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท นิปปุ่น (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับบริษัท นิปปุ่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร กรจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้อย

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้อย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561