การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานระบบห้องเย็น ให้กับ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

 

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การอนุรักษ์พลังงาน   ให้กับ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน - 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด (ระยอง)

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด (ระยอง) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

การตรวจวัดด้านพลังงานประจำปี 2560 @DAIKI1

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดด้านพลังงาน เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2560 ให้กับบริษัท ไดกิ อลูมิเนียมอินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาอมตะนคร)

การตรวจวัดด้านพลังงานประจำปี 2560 @DAIKI2

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดด้านพลังงาน เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2560 ให้กับบริษัทไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

การตรวจวัดด้านพลังงานประจำปี 2560 @ MITSUMI

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดด้านพลังงาน เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2560 ให้กับบริษัทมิตซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ESIE)

คุณผู้ตรวจทีมสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองหัวเรื่อง: การจัดการพลังงาน ณ บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ESIE) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด (โรงแรมอวานีเอเทรียม กรุงเทพ)

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด (โรงแรมอวานีเอเทรียม กรุงเทพ) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560