การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายวสันต์ รุ่งวิทย์วทัญญู (ภาคีพิเศษ สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท เค.เอ็ม. อินเตอร์แล็บ จำกัด ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ บริษัท เค.เอ็ม. อินเตอร์แล็บ จำกัด โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ(วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ  บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายปรีชา โขธนพงศ์ (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) ประจำปี 2561

EQS Consult เข้า ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ  นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ  บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวสันต์ รุ่งวิทย์วทัญญู (ภาคีิพิเศษ สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ประจำปี 2561

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2561 ณ  @ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวัดวิเคราะห์ด้านพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562