การฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงานอุตสาหกรรม @ บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับบริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (บ่อวิน) ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (บ่อวิน)  โดยมี คุณประยุทธ ทองนิมิตร (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน สาขาวังน้อย ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน สาขาวังน้อย โดยมี คุณปัญจะ ทั่งหิรัญ เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช โดยมี นาย ปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาสาทร ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาสาทร โดยมี นายนิเวช ยะสูงเนิน (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ นิคมอุตสหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด) ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ  นิคมอุตสหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด) โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ นิคมอุตสหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ นิคมอุตสหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยมี คุณปัญจะ ทั่งหิรัญ เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาเพชรบุรี ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด  (มหาชน) สาขาเพชรบุรี โดยมี คุณปรีชา โขธนพงศ์ (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ