การฝึกอบรมด้านพลังงาน หลักสูตร “การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน” สำหรับ SME รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมด้านพลังงานหลักสูตร “การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน

รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 โรงแรมแกรนด์อินคำ สมุทรปราการ

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Energy Audit รุ่นที่ 10

การฝึกอบรมด้านพลังงานหลักสูตร

“การตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

รุ่นที่ 10 วันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

***หลักสูตรนี้เน้น Active Learning ค่ะ **

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Energy Audit รุ่นที่ 9

การฝึกอบรมด้านพลังงานหลักสูตร

“การตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

รุ่นที่ 9 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

***หลักสูตรนี้เน้น Active Learning ค่ะ **

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Energy Audit รุ่นที่ 7

การฝึกอบรมด้านพลังงานหลักสูตร

“การตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

รุ่นที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

***หลักสูตรนี้เน้น Active Learning ค่ะ **

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Energy Audit รุ่นที่ 6

การฝึกอบรมด้านพลังงานหลักสูตร

“การตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

รุ่นที่ 6 วันที่ 4-6 ตุลาคม 2559 โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี

สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

***หลักสูตรนี้เน้น Active Learning ค่ะ **

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Energy Audit รุ่นที่ 5

รุ่นที่ 5 วันที่ 20-22 กันยายน 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Energy Audit รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 4 วันที่ 6-8 กันยายน 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Energy Audit รุ่นที่ 3

วันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯสนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Energy Audit รุ่นที่ 2

วันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด