การฝึกอบรมด้านพลังงาน @บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้อย

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้อย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับบริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับบริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน  ISO 50001:2011 ให้กับอาคารคลังสินค้าคิงเพาเวอร์ (บางบ่อ) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร เทคนิคการประหยัดพลังงานสำหรับระบบอากาศอัด ให้กับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร เทคนิคการประหยัดพลังงานสำหรับระบบอากาศอัด ให้กับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร เทคนิคการประหยัดพลังงานสำหรับระบบอากาศอัด ให้กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (มหาชัย) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร เทคนิคการประหยัดพลังงานสำหรับระบบอากาศอัด ให้กับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561