การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด และบริษัทในเครือ

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ใน หลักสูตร EQS-EnT-001 เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงานอุตสาหกรรม  และ การวางแผนด้านพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด และบริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 23 และ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความยินดีกับ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการรับรองระบบ ISO 50001

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 (Energy Management System) จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ร่วมแสดงความยินดีกับ อาคารสยามกลการ ได้รับการรับรองระบบ ISO 50001

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา อาคารสยามกลการ จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 (Energy Management System) จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ร่วมแสดงความยินดีกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองระบบ ISO 50001

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 (Energy Management System) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ อาคาร คิง เพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์

ทีมงาน iEnergyGuru ในนามของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ อาคาร คิง เพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ โรงไฟฟ้าขนอม

ทีมงาน iEnergyGuru ในนามของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)

  บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ จัดสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

การสัมมนาเพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของทีมงาน EQS

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จัดสัมมนาเพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของทีมงาน EQS ขึ้น เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด (ระยอง)

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด (ระยอง) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560