การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ SIIX ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

Energy Training การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร @ บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงานในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรให้กับ บริษัท คอนติเนนตัลบรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์)จำกัด รายละเอียด วันที่  10  ตุลาคม 2558 การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร  การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ บริษัท  คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์  (ไทยแลนด์)  จำกัด   โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท และวิทยากรรับเชิญจากภายนอกบริษัท เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานเชิงเทคนิค และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานในนามของศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม     สนใจหลักสูตรกรุณาติดต่อ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลอตี้ เซอร์วิส จำกัด คุณสรัญญา บุปผาพิบูลย์ Tel. 02 192 1847-8 Fax. 02 192 1849 E-mail: training@eqs.co.th Website: www.eqs.co.th

Energy Training การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร @ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียด วันที่  29  กันยายน  2558 การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร  การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ  บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด  โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท และวิทยากรรับเชิญจากภายนอกบริษัท เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานเชิงเทคนิค และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานในนามของศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม   สนใจหลักสูตรกรุณาติดต่อ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลอตี้ เซอร์วิส จำกัด คุณสรัญญา บุปผาพิบูลย์ Tel. 02 192 1847-8 Fax. 02 192 1849 E-mail: training@eqs.co.th Website: www.eqs.co.th

Energy Training การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร @ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด รุ่นที่ 1

Energy Training การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร @ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด รุ่นที่ 1 การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด รุ่นที่ 1 รายละเอียด วันที่  24  กันยายน  2558 การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร  การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ บริษัท   สิงห์   เบเวอเรช   จำกัด   โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท และวิทยากรรับเชิญจากภายนอกบริษัท เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานเชิงเทคนิค และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานในนามของศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม   สนใจหลักสูตรกรุณาติดต่อ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลอตี้ เซอร์วิส จำกัด คุณสรัญญา บุปผาพิบูลย์ Tel. 02 192 1847-8 Fax. 02 192…

Energy Training การอนุรักษ์พลังงานกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน @ บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี อีเล็คโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน ในหลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้กับ บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี อีเล็คโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียด วันที่  19  กันยายน  2558  การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ให้กับ บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี อีเล็คโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท และวิทยากรรับเชิญจากภายนอกบริษัท เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานเชิงเทคนิค และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานในนามของศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม   สนใจหลักสูตรกรุณาติดต่อ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลอตี้ เซอร์วิส จำกัด คุณสรัญญา บุปผาพิบูลย์ Tel. 02 192 1847-8 Fax. 02 192 1849 E-mail: training@eqs.co.th Website: www.eqs.co.th

Energy Training เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงานอุตสาหกรรม @ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต

การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน ในหลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงานอุตสาหกรรม ให้กับ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต รายละเอียด วันที่  10  กันยายน  2558 การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร  เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงานอุตสาหกรรม  ให้กับ   บริษัท  อีโนเว  รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต  โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท และวิทยากรรับเชิญจากภายนอกบริษัท เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานเชิงเทคนิค และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานในนามของศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม       สนใจหลักสูตรกรุณาติดต่อ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลอตี้ เซอร์วิส จำกัด คุณสรัญญา บุปผาพิบูลย์ Tel. 02 192 1847-8 Fax. 02 192 1849 E-mail: training@eqs.co.th Website:…

Energy Training เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงานอุตสาหกรรม @ บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด

การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน ในหลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงานอุตสาหกรรม ให้กับ บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด รายละเอียด วันที่  17  กันยายน  2558 การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร  เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงานอุตสาหกรรม  ให้กับ  บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด  โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท และวิทยากรรับเชิญจากภายนอกบริษัท เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานเชิงเทคนิค และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานในนามของศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สนใจหลักสูตรกรุณาติดต่อ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลอตี้ เซอร์วิส จำกัด คุณสรัญญา บุปผาพิบูลย์ Tel. 02 192 1847-8 Fax. 02 192 1849 E-mail: training@eqs.co.th Website: www.eqs.co.th

Energy Training การอนุรักษ์พลังงานกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน @ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้อย

การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน ในหลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้กับ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้อย รายละเอียด วันที่  5   กันยายน  2558  การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ให้กับ  บริษัท  อีโนเว  รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้อย โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท และวิทยากรรับเชิญจากภายนอกบริษัท เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานเชิงเทคนิค และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานในนามของศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม       สนใจหลักสูตรกรุณาติดต่อ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลอตี้ เซอร์วิส จำกัด คุณสรัญญา บุปผาพิบูลย์ Tel. 02 192 1847-8 Fax. 02 192 1849 E-mail: training@eqs.co.th Website:…

Energy Training การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร @ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต

การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต รายละเอียด วันที่  5  กันยายน  2558 การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ   บริษัท  อีโนเว  รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต  โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท และวิทยากรรับเชิญจากภายนอกบริษัท เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานเชิงเทคนิค และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานในนามของศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม   สนใจหลักสูตรกรุณาติดต่อ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลอตี้ เซอร์วิส จำกัด คุณสรัญญา บุปผาพิบูลย์ Tel. 02 192 1847-8 Fax. 02 192 1849 E-mail: training@eqs.co.th Website: www.eqs.co.th