การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ อาคาร แอทธินี ทาวเวอร์ ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ อาคาร แอทธินี ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ อาคาร 208 วายเลส โร้ด ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ อาคาร 208 วายเลส โร้ด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @โรงแรม เลอเมอริเดียน กรุงเทพ ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2559