การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ อาคาร แอทธินี ทาวเวอร์ ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ อาคาร แอทธินี ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559