การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ อาคาร แอทธินี ทาวเวอร์ ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ อาคาร แอทธินี ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ อาคาร 208 วายเลส โร้ด ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ อาคาร 208 วายเลส โร้ด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @โรงแรม เลอเมอริเดียน กรุงเทพ ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร  ให้กับ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท และวิทยากรรับเชิญจากภายนอกบริษัท เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานเชิงเทคนิค และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานในนามของศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สนใจบริการของ EQS กรุณาติดต่อ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด คุณสรัญญา บุปผาภิบูลย์ Tel: 02-192-1847-8, 090-669-3639 E-mail: training@eqs.co.th