การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559