การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @โรงแรม เลอเมอริเดียน กรุงเทพ ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559