การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ อาคาร 208 วายเลส โร้ด ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ อาคาร 208 วายเลส โร้ด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559