การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด) ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 25599

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท มหานครยิบซั่ม จำกัด ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท มหานครยิบซั่ม จำกัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด เมื่อวันที่11 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ยูนีซัน จำกัด ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ยูนีซัน จำกัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ IRCR ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ SIIX ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559