การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร  ให้กับ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในบริษัท และวิทยากรรับเชิญจากภายนอกบริษัท เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงานเชิงเทคนิค และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานในนามของศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สนใจบริการของ EQS กรุณาติดต่อ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด คุณสรัญญา บุปผาภิบูลย์ Tel: 02-192-1847-8, 090-669-3639 E-mail: training@eqs.co.th