การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขารังสิต ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขารังสิต เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขานครสวรรค์ ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขาลาดพร้าว ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขาลาดพร้าว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ทีมงาน iEnergyGuru ในนามของบริษัทเอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด (นนทบุรี) ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด (นนทบุรี) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท เอเบิ้ลโพรเกรสอินดัสทรี จำกัด ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท เอเบิ้ลโพรเกรสอินดัสทรี จำกัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 3 (เต่างอย)

ทีมงาน iEnergyGuru ของบริษัทเอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามคาลโซนิค จำกัด (ชลบุรี) ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามคาลโซนิค จำกัด (ชลบุรี) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ อาคารเล้าเป้งง้วน 1

ทีมงาน iEnergyGuru ในนามของบริษัทเอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ อาคารเล้าเป้งง้วน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560