การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร ประจำปี 2559

  ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต ประจำปี 2559

  ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 ประจำปี 2559

  ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามไฮเทคสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามไฮเทคสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จำกัด ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จำกัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ทีมงาน iEnergyGuru ในนามของบริษัทเอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

ทีมงาน iEnergyGuru ของ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขาพิษณุโลก ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขาพิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด

ทีมงาน iEnergyGuru ในนามของบริษัทเอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560