การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด) ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 25599

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท มหานครยิบซั่ม จำกัด ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท มหานครยิบซั่ม จำกัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด เมื่อวันที่11 มีนาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ยูนีซัน จำกัด ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ยูนีซัน จำกัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

การตรวจวัดด้านพลังงาน @ MAXIM INTEGRATED PRODUCTS

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ตรวจวัดเครื่องทำน้ำเย็น ณ บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอมตะนคร