การตรวจวัดด้านพลังงาน @ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดด้านพลังงาน เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2559 ให้กับนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม” รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม” รุ่นที่ 4 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี สนับสนุนโดย : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ : บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด    

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม” รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม”รุ่นที่ 3 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง ทิพวรรณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด www.eqs.co.th    

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม” รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม” รุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง บ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด www.eqs.co.th  

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม” รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม”รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 เมษายน 2559 ณ ห้อง Topaz 1 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี สนับสนุนโดย : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ : บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด www.eqs.co.th    

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @อาคาร อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1858 ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ อาคาร อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1858 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ อาคาร อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1854 ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ อาคาร อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1854 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559