การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขาชลบุรี ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขาจรัญสนิทวงศ์ ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขาจรัญสนิทวงศ์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขานครปฐม ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขานครปฐม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ บริษัท แสงโสม จำกัด

ทีมงาน iEnergyGuru ในนามของ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ให้กับบริษัท แสงโสม จำกัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

การตรวจวัดด้านพลังงาน @ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด (SGI)

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าตรวจวัด Blower ณ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด (SGI)

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ โรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ โรงแรม พัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงแรม พัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559