การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอมตะซิตี้ ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอมตะซิตี้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) โรงงาน 1

ทีมงาน iEnergyGuru ของบริษัทเอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) โรงงาน 1 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ถ่ายทำ VTR โครงการ ISO 50001 ณ บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จำกัด

ทีมงาน iEnergyGuru ของบริษัทเอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ให้กับ บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

ทีมงาน iEnergyGuru ของบริษัทเอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขาขอนแก่น ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขาขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท เอจเลส (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท เอจเลส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขาระยอง ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขาระยอง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขาบางบอน ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขาบางบอน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560