การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ประจำปี 2559

  ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ประจำปี 2559

  ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559

  ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด) ประจำปี 2559

  ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด ประจำปี 2559

  ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ประจำปี 2559

  ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท บางกอกเทเลคอม จำกัด ประจำปี 2559

  ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท บางกอกเทเลคอม จำกัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 1 ประจำปี 2559

  ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท โอสถสภา จำกัด (สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด) ประจำปี 2559

ทีมผู้ตรวจสอบฯ  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด (สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560