การตรวจวัดด้านพลังงาน @ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้อย

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ณ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้อย

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บมจ. สยามแม็คโคร สาขาลาดพร้าว ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บมจ. สยามแม็คโคร สาขาลาดพร้าว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม” รุ่นที่ 7

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม”รุ่นที่ 7 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด www.eqs.co.th  

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บมจ. สยามแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บมจ. สยามแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

การตรวจวัดด้านพลังงาน @ นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด)

ทีมวิศวกรของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดด้านพลังงาน เพื่อะวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2559 ให้กับนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด)

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บมจ. สยามแม็คโคร สาขาชลบุรี ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บมจ. สยามแม็คโคร สาขาชลบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บมจ. สยามแม็คโคร สาขาระยอง ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บมจ. สยามแม็คโคร สาขาระยอง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม” รุ่นที่ 6

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม”รุ่นที่ 6 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด www.eqs.co.th  

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บมจ. สยามแม็คโคร สาขานครราชสีมา ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บมจ. สยามแม็คโคร สาขานครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559