ขอเชิญท่านรับฟังงานสัมมนาออนไลน์ “ประหยัดพลังงานรูปแบบ ESCO สบายใจ สบายกระเป๋า ให้เราลงทุนแทนคุณ”

หากคุณกำลังมองหาแนวทางอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรของคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

ร่วมแสดงความยินดีกับ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการรับรองระบบ ISO 50001

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 (Energy Management System) จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ร่วมแสดงความยินดีกับ อาคารสยามกลการ ได้รับการรับรองระบบ ISO 50001

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา อาคารสยามกลการ จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 (Energy Management System) จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ร่วมแสดงความยินดีกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองระบบ ISO 50001

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 (Energy Management System) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน

EQS News ได้รวบรวมโครงการดีๆที่ให้การสนับสนุนด้านการลง ทุน ของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต่างๆ ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ และข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานได้จาก Link ด้านล่างนี้ได้คะ

หลักสูตร ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ (ไฟฟ้า – ความร้อน)

EQS News ได้รวบรวมโครงการดีๆที่ให้การสนับสนุนด้านการลง ทุน ของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต่างๆ ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ และข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานได้จาก Link ด้านล่างนี้ได้คะ

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ)

EQS News ได้รวบรวมโครงการดีๆที่ให้การสนับสนุนด้านการลง ทุน ของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต่างๆ ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ และข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานได้จาก Link ด้านล่างนี้ได้คะ

Energy Consultant for SME Supported by DEDE

โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคกลาง (กาญจนบุรี ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรบุรี อ่างทอง)

ระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001:2011) ฝึกอบรมและพัฒนาระบบ สนับสนุนโดย พพ.

ระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001:2011) การฝึกอบรมและพัฒนาระบบ สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)