หลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน

EQS News ได้รวบรวมโครงการดีๆที่ให้การสนับสนุนด้านการลง ทุน ของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต่างๆ ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ และข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานได้จาก Link ด้านล่างนี้ได้คะ

หลักสูตร ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ (ไฟฟ้า – ความร้อน)

EQS News ได้รวบรวมโครงการดีๆที่ให้การสนับสนุนด้านการลง ทุน ของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต่างๆ ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ และข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานได้จาก Link ด้านล่างนี้ได้คะ