ร่วมแสดงความยินดีกับ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการรับรองระบบ ISO 50001

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 (Energy Management System) จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด