ร่วมแสดงความยินดีกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองระบบ ISO 50001

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 (Energy Management System) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ประจำปี 2560

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี โดยมี คุณสุเรียน นามลี (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ อาคารชินวัตร 3 ประจำปี 2560

EQS Consult เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ อาคารชินวัตร 3 โดยมี คุณปัญจะ ทั่งหิรัญ (วุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ