การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ บริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กับ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด ให้กับ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การจัดการพลังงานแนวใหม่ด้วย 5 ส. 1 อ. ให้กับ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัดเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท โกลด์ เอสพีพี 2 จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร กับดักไอน้ำ ให้กับ บริษัท โกลด์ เอสพีพี 2 จำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การวางแผนด้านพลังงานในระบบการจัดการพลังงาน (ตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2018) ให้กับ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การตรวจประเมินภายในมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (เต่างอย จ.สกลนคร)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร ข้อกำหนดและแนวทางประยุกต์ใช้งานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2018 ให้กับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (เต่างอย จ.สกลนคร) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานสำหรับสำนักงาน ให้กับ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563