สัมมนา “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE”

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้จัดงานสัมมนา “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE”  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ