การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ซากากุชิ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ บริษัท ซากากุชิ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563