การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องอัดอากาศ และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้กับ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563