การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ Alliance Laundry (Thailand) Co., Ltd.

การฝึกอบรมด้านพลังงาน ในหลักสูตร ข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 โดย ดร.วิชาญ นาคทอง เป็นวิทยากร ให้กับ Alliance Laundry (Thailand) Co., Ltd. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

การจัดงาน “TOGETHER WE CAN Create the Sustainable World with GSEE”

EQS Consult ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ และออแกไนซ์เซอร์จัดงาน “TOGETHER WE CAN Create the Sustainable World with GSEE” งานสัมมนาเพื่อมอบโล่และ Certificate สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ประจำปี 2023 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2566  ณ ห้อง Magic 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด และบริษัทในเครือ

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ใน หลักสูตร EQS-EnT-001 เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในโรงงานอุตสาหกรรม  และ การวางแผนด้านพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด และบริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 23 และ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

สรุปผลการดำเนินโครงการและพิธีรับมอบ Certificate ISO 50001 โครงการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 สำหรับอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตทั้ง 12 เขต

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการและพิธีรับมอบ Certificate ISO 50001 โครงการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล 50001 สำหรับอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขต  ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การฝึกอบรมด้านพลังงาน @บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน  ISO 50001:2011 ให้กับอาคารคลังสินค้าคิงเพาเวอร์ (บางบ่อ) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ร่วมแสดงความยินดีกับ อาคารสยามกลการ ได้รับการรับรองระบบ ISO 50001

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา อาคารสยามกลการ จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 (Energy Management System) จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สำนักงานใหญ่

  ทีมงาน iEnergyGuru ในนามของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สำนักงานใหญ่

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

  ทีมงาน iEnergyGuru ในนามของบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

ร่วมแสดงความยินดีกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองระบบ ISO 50001

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 (Energy Management System) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)