การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม” รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม” รุ่นที่ 4 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี สนับสนุนโดย : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ : บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด    

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม” รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม”รุ่นที่ 3 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง ทิพวรรณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด www.eqs.co.th    

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม” รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม” รุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง บ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด www.eqs.co.th  

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม” รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม”รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 เมษายน 2559 ณ ห้อง Topaz 1 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี สนับสนุนโดย : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ : บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด www.eqs.co.th    

[ ISO 50001 ] สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)

สัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) จัดการสัมมนาการโดย บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด