ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ อาคารเล้าเป้งง้วน 1

ทีมงาน iEnergyGuru ในนามของบริษัทเอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ อาคารเล้าเป้งง้วน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) โรงงาน 1

ทีมงาน iEnergyGuru ของบริษัทเอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) โรงงาน 1 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ถ่ายทำ VTR โครงการ ISO 50001 ณ บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จำกัด

ทีมงาน iEnergyGuru ของบริษัทเอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ให้กับ บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

ทีมงาน iEnergyGuru ของบริษัทเอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560

การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการ ISO 50001

การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน  โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2  โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ภายในงานจะมีการมอบโล่ที่ระลึก สำหรับสถานประกอบการจำนวน 50 แห่ง ที่เข้าพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001) โดย ผู้อำนวยการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คุณโกมล บัวเกตุ  หลังจากนั้นผู้จัดการโครงการ คุณวิชาญ นาคทอง นำเสนอผลการดำเนินโครงการ และปิดท้ายด้วยการเสวนาในหัวข้อ “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2011”ของตัวแทนสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาระบบ ISO 50001 ค่ะ สนับสนุนการดำเนินโครงการโดย : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ : บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ถ่ายทำ VTR ในโครงการ ISO 50001 ณ บริษัท แสงโสม จำกัด

ทีมงาน iEnergyGuru ในนามของ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าดำเนินการถ่ายทำสื่อเผยแพร่ (VTR) ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ให้กับบริษัท แสงโสม จำกัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

Energy Audit Training

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานไปประยุกต์ใช้งาน (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน)

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม” รุ่นที่ 7

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม”รุ่นที่ 7 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด www.eqs.co.th  

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม” รุ่นที่ 6

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุม”รุ่นที่ 6 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด www.eqs.co.th