การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาสาทร ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาสาทร โดยมี นายนิเวช ยะสูงเนิน (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาสาทร ประจำปี 2560

EQS Consult  เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด  (มหาชน) สาขาสาทร โดยมี นายนิเวช ยะสูงเนิน (สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล) เป็นผู้ชำนาญการ นำการตรวจฯ

ISO 50001 Road Map @ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (EQS Consult) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านการจัดการพลังงานของ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง (ก.2) จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

ISO 50001 Road Map @ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (EQS Consult) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านการจัดการพลังงานของ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉ.1) จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

ISO 50001 Road Map @ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (EQS Consult) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านการจัดการพลังงานของ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉ.3) จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

ISO 50001 Road Map @ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (EQS Consult) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านการจัดการพลังงานของ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ (น.3) จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

ISO 50001 Road Map @ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (EQS Consult) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านการจัดการพลังงานของ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (ต.1) จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

ISO 50001 Road Map @ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง จ.นครปฐม

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (EQS Consult) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านการจัดการพลังงานของ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง (ก.3) จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา  

ISO 50001 Road Map @ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จ.เพชรบุรี

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (EQS Consult) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านการจัดการพลังงานของ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ (ต.2) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา