การฝึกอบรมด้านพลังงาน การวางแผนด้านพลังงานตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 (with guidance ISO 50006:2014)

วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2558 EQS training จัดอบรม Public Training หลักสูตร การวางแผนด้านพลังงานตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 (with guidance ISO 50006:2014)

ISO 50001 Consultant @ SGI

การให้คำปรึกษาระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 :2011 บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด (อยุธยา) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการพลังงานของ EQS Consult นำโดย คุณวิชาญ นาคทอง

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน @IRCW ประจำปี 2558

ทีมผู้ตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้อย เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

Energy Training การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร @ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด

Energy Training การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย @ Caterpillar (Thailand) Limited

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ให้กับ Caterpillar (Thailand) Limited

Energy Training การวางแผนด้านพลังงานตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 (with guidance ISO 50006:2014)

วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2558 EQS training จัดอบรม Public Training หลักสูตร การวางแผนด้านพลังงานตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 (with guidance ISO 50006:2014)

Energy Training ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย @ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ให้กับ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี ( ประเทศไทย ) จำกัด

Energy Training ความรู้เบื้องต้นระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 @ บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตรความรู้เบื้องต้นระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 ให้กับ บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด

Energy Training การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร @ บมจ.ไทยนามพลาสติกส์

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 การฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร การปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ให้กับ บมจ.ไทยนามพลาสติกส์