การฝึกอบรมด้านพลังงาน การวางแผนด้านพลังงานตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 (with guidance ISO 50006:2014)

วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2558 EQS training จัดอบรม Public Training หลักสูตร การวางแผนด้านพลังงานตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 (with guidance ISO 50006:2014)