การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training @ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมด้านพลังงาน Online Training ในหลักสูตร EQS-RE-01 การผลิตไฟฟ้าด้วย Solar PV Part 1 โดย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ วิทยากร ให้กับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา