การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กับ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563