การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การวางแผนด้านพลังงานในระบบการจัดการพลังงาน (ตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2018) ให้กับ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563