การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ใน หลักสูตร การตรวจประเมินภายในมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ให้กับ บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563