การฝึกอบรมด้านพลังงาน @ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

การฝึกอบรมด้านพลังงาน In-house Training ในหลักสูตร การจัดการพลังงานแนวโน้ม 5ส.1อ. ให้บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562